reviti agency

Campaign "Check your tools"

A campaign encouraging men to check the health of their prostate at least once a year.

Different generations for life, Movember Latvija, 2018

CONTACT

Office

str. 24 - 6 Antonijas
Rīga, LV-1010
Latvija

SIA “Baltic Communication Partners” 2022.gada 1.decembrī noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKVL-2022/550 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.